6.6%
nezaměstanost na Berounsku
3957
lidí bez práce
681
z nich je bez práce 12 až 24 měsíců
764
je dokonce déle než 2 roky bez práce

Proč vzniklo Dobré dílo

Beroun sice patří v rámci ČR k okresům s nižší mírou nezaměstnanosti, ta však v letech vzniku Dobrého díla  stoupala. Farní charita Beroun přichází s nezaměstnanými do častého kontaktu a jako jedna z mála organizací se snaží těmto osobám dlouhodobě pomáhat. Poskytuje řadu sociálních služeb, ve kterých jim snaží pomáhat se začleněním na trh práce. Z toho vyplynula potřeba vytvořit pro tyto osoby možnost zaměstnání v ne zcela standardní firmě, která je citlivá k jejich potřebám, ale má na druhou stranu podnikatelský charakter. Projekt nazvaný Dobré dílo v současné době nabízí zaměstnání především dlouhodobě nezaměstnaným ženám, kdy důvody nezaměstnanosti mají sociální nebo zdravotní charakter. Může se tak jednat např. o maminky po rodičovské dovolené, o ženy ve věku 50 +, nebo o ženy s  menším zdravotním omezením. I z tohoto důvodu nabízí projekt zaměstnání na kratší pracovní úvazky.

Zaměstnáváme lidi, kteří jsou dlouhou dobu bez práce. Pomáháme jim znovu najít každodenní štěstí.

Náš tým

Ing. Petra Kadlečková

Ing. Petra Kadlečková

vedoucí benefičních obchodů

telefon: +420-313 030 410
mobil: +420-725 118 816
e-mail: petrak@charita-beroun.cz

Mgr. Soňa Křikavová

Mgr. Soňa Křikavová

vedoucí Šicí dílny

telefon: +420-313 030 471
mobil: +420-724 310 939
e-mail: dennicentrum@charita-beroun.cz

Co je sociální podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity, které kromě tvorby zisku usilují o dosažení sociálních cílů a podporu společenských hodnot či životního prostředí. Zisk se tak stává prostředkem dosažení společenských cílů. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby se sociálním, zdravotním či kulturním znevýhodněním.

Cílem podniku je vytváření hospodářského zisku, ale důležitou přidanou hodnotou je solidarita a pomoc těm, kteří se stali na trhu práce znevýhodněnou skupinou.

… a sociální podnik

Sociální podnik je ekonomicky udržitelným podnikatelským subjektem působícím na běžném trhu, který je schopný obstát v konkurenci s ostatními podniky.

Specifikem sociálního podniku je zaměstnávání znevýhodněných osob a jejich zpětné začlenění do společenského života. Jednotlivcům a skupinám je nabízena jistá míra pracovní a psychosociální podpory a rozvoj pracovních kompetencí. Sociální podnik přispívá k aktivnímu zapojení těchto lidí do života celé společnosti. Dělá to prostřednictvím vyhledání pracovního uplatnění nebo poskytováním potřebných sociálních, zdravotních, vzdělávacích, informačních či volno-časových služeb.